043-867-056

สถานการณ์ทางระบาดวิทยา >> ชื่อเรื่อง สถานการณ์งานเฝ้าระวังกลุ่มอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ เดือนมกราคม 2559
24 ม.ค. 2559

วันที่และเวลา : 24 มกราคม 2559

สถานที่ : งานระบาดวิทยา รพ.นามน

ลักษณะทางบุคคลเบื้องต้น: กราฟแสดงสัดส่วนผู้ป่วย ILI

ผลการดำเนินงาน/การสอบสวน/และแนวทางแก้ไข :

สถานการณ์ผู้ป่วยกลุ่มอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลนามนโดยเฉพาะผู้ปฏิบัติงานด่านหน้า ควรเพิ่มความระมัดระวังตัว ล้างมือบ่อยครั้ง รับประทานอาหารโดยใช้ช้อนกลาง หลีกเลี่ยงผู้ที่มีอาการไอจาม เพื่อป้องกันการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจ และใช้หน้ากากอนามัยถ้ามีอาการเป็นหวัดหรือไอจาม

ลงชื่อ ผู้รายงาน : สุดาทิพย์ ศรีจันทร์เติม พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ คลิกเพื่อโหลดเอกสาร

 

แชร์ผ่าน